fotogalerie
Volby v Šonově 2010

Datum: 15.10.2010

Vážení spoluobčané, dovolte mi, jako odstupujícímu místostarostovi se vyjádřit ke kandidátům do nadcházejících komunálních voleb a jejich volebním programům. Je vcelku sympatické vidět, kolik někteří lidé mají nápadů a co by dle svých volebních programů chtěli vybudovat či změnit. Škoda jen, že jsem za celé své volební období od nich žádný nápad či připomínku neslyšel. Naopak, musím se přiznat, že o některých kandidátech jsem nevěděl, že zde vůbec žijí, "jak se angažovali pro blaho obce". O pobytu některých jsem zase věděl až moc. Třeba ti, co byli stálými dlužníky nájmu za obecní byt.

Ovšem jedno z největších překvapení pro mne je pan Cejzlar.
Za ty čtyři roky jsem minimálně pětkrát vyvěšoval na úřední desku usnesení Okresního soudu. Vždy se jednalo o dražební vyhlášku. Myslím, že naposledy to bylo 14.7.2010. Jedná se o to, že pan Cejzlar má pohledávku vůči státu-Finančnímu úřadu v Broumově a to ve výši 4.477.289,-Kč. To je víc, než je rozpočet Šonova na celý rok. Pan Cejzlar, jako komunista by měl být rád, že u "moci"nejsou komunisti, protože ty zavírali lidi za daleko menší částky a prkotiny! Mrzí mne, že když se rozhodl kandidovat, tak prostřednictvím zpravodaje nám voličům měl vysvětlit, jak se věci mají. Na jednu stranu některým "nadlidem v Šonově " vadilo, že jako místostarosta nenosím oblek, ale džíny, triko a klobouk. A na druhou stranu, zde bez jakýchkoliv skrupulí kandidují lidé, kteří jsou zadlužení na celý život. Lidé, kteří byli permanentními neplatiči nájemného. Lidé, kteří ve dvou holých větách udělají i dvě hrubky. Lidé, kteří šest dní v týdnu konzumují alkohol do ranních hodin v ilegální hospodě a podporují tak daňový únik. Tedy porušují zákon. Není přece normální, aby tito kandidáti s takovou vizitkou byli veřejnými činiteli. A navíc touha po platu starosty či místostarosty z některých přímo kape.

Volební program KSČM

Bod č.1.
Vodovod. Kolik by stál obec vodovod, kdyby se realizoval v dobách, kdy seděli na úřadě panové Cejzlar a Grusmann Jaroslav?
Bod č.4.
Nové byty. Nápad vybudování bytových jednotek v budově místní prodejny, mne málem rozbrečel. To když jsem si představil, že se ještě rozroste počet neplatičů. A to obec ještě nezaplatila úvěry za stávající dvě bytovky. V předminulém čísle zpravodaje jsem zveřejnil ekonomický rozbor, co z těchto bytů obec má. Nic! Naopak měsíčně z rozpočtu na tyto byty doplácí 20 000,-Kč. Takže kde je logika? A je třeba brát v úvahu i to, že nyní obec budesplácet ještě vodovod.
Bod č.10.
Daně.Domovní daň jsme zvedli minimálně z toho co umožňuje zákon. A je třeba si uvědomit, že pokud bude obec žádat o nějakou dotaci, tak stát se zajímá o to, jak ona sama se snaží získávat finanční prostředky ze svého rozpočtu.

Nyní mi vážení spoluobčané dovolte se zmínit pár slovy o kandidátce SNK Jaroslava Grusmanna.
Právě osoba lídra této strany je přesným prototypem člověka, který vytvořil kandidátku z trucu a narcizmu. Jaroslav Grusmann při posledních volbách vyhořel díky těmto vlastnostem a z neznalosti volebního zákona. Po celou dobu našeho volebního období nepřišel s žádnou nabídkou nám pomoci či poradit, naopak, jenom škodil. Nikdy se nezajímal o chod obce, kromě jediného , Nory.Ilegální hospody, kterou provozuje.

Volební program SNK Jaroslava Grusmanna

Bod č. 1.
Obecní úřad. Zde je třeba si uvědomit, že dokud i v Šonově nebude uvolněný starosta, tak nikdy tento úřad nemůže svým občanům poskytovat patřičný servis. Prostě na dvou židlích se sedět nedá a je nesmysl tvrdit, že uvolněný starosta stojí obec mnoho peněz.
Pokud tam nebude sedět kopyto,tak si na sebe musí umět vydělat už tím, že má daleko více času shánět dotace, granty apod.
Bod č.2.
Daně. Nevím, že by někdo ze stávajících zastupitelů mluvil o tom, aby se ještě zvedla daň z nemovitostí. A vůbec ne 5x, což je horní hranice.
Bod č.3.
Obecní lesy.Co se týče hospodaření v obecních lesích. Ne každá fůra vyvezená z lesa musí být z obecního a kradená. Za naše volební období jsme získali v podobě dotací 107 680,-Kč. Bude zajímavé, kolik seženou ti, kterým se tato částka zdá malá.
Bod č.4.
Nájemníci. Ano, zde mám jisté výčitky vůči všem slušným lidem v Šonově. Špatně jsem odhadl rodinu Packových a Tomáše Kříže.
Já jenom doufám, tak jak jsem již jednou psal,že jim nebudou obnoveny nájemní smlouvy. Ale jenom pro dokreslení. Dluhy na nájemném, zde byly, už než jsme my přišli na úřad. Posléze jsem nekompromisně začal dluhy vymáhat. Na každého nového nájemníka jsem sbíral informace u zaměstnavatele, sousedů a Městské policie. Navrhnul jsem a bez problémů prosadil, že noví nájemníci musí složit kauci (3000,-Kč). V současné době po konzultaci s právníky mám vypracovaný návrh nové nájemní smlouvy, která ještě více ochrání obecní majetek. Pokud bude nové zastupitelstvo mít zájem, tak jim rád tento návrh předám.
Bod č.9.
Obecní zaměstnanci. Zde je vidět, že nikdo z kandidujících se doposud nikdy nezajímal o chod obce. Protože, kdyby se o toto zajímal, tak by věděl, kolik místních lidí bylo pod obcí zaměstnáno. A až tak na dvě výjimky to byla vždycky tragedie (fluktuace, alkohol, lenost). Teď vůbec nehodnotím ty zaměstnance, kteří v Šonově minulý měsíc ukončili pracovní poměr.

Kandidáti Šonovského sdružení nezávislých kandidátů Vladimíra Grusmana je kandidátka mladá a má program, který je věrohodný a je vidět, že se na něm podíleli lidé, kteří mají zkušenosti se sháněním dotací. Například domov pro seniory se mi jeví, jako geniální nápad. Na tento projekt se rozhodně shánějí lépe peníze než na obecní byty. A hlavně u seniorů nehrozí, že budou dlužit na nájmu.

Vážení spoluobčané, čtyři roky jsem byl místostarostou v naší obci a dnes vím, že pokud chcete dělat velké věci, tak je to velice krátká doba. A výstavba vodovodu je velká věc.
Nechme toto dílo dokončit toho, kdo se o něj nejvíce zasloužil. Dejte svůj hlas straně Vladimíra Grusmana.
Bylo by nerozumné, nezodpovědné a nebezpečné, kdyby na post starosty usedl třeba Jaroslav Grusmann.
Mám v živé paměti situaci, kdy první z věcí, které jsme museli po volbách na úřadu řešit bylo vrácení dotace na čističku za hostincem. Pan starosta J.Grusmann totiž nedodržel dotační podmínky a my jsme jenom díky známostem nemuseli tuto dotaci vracet. Umíte si představit ty následky, kdyby něco podobného zanedbal nyní?
Jistě i vy si vzpomínáte na situaci Mateřské školky. Její osud byl již zpečetěn. My takřka v hodině dvanácté jsme zvrátili rozhodnutí Hygienického úřadu a nyní máme Mateřskou školku i s krásným dětským hřištěm. Máme i pěknou knihovnu se slušnou nabídkou knih. Vzpomínáte na ten chlívek s těmi braky? Vzpomínejte a uvědomte si, že to všechno se udělalo jenom za jedno volební období. Samozřejmě, že vždycky se budou ozývat kritické hlasy a pokud budou oprávněné a od lidí, kteří sami něco dokázali, tak je potřeba je přijmout a uznat.

Vážení spoluobčané, i když jsme si s Vladimírem Grusmanem v mnohém nerozuměli, tak ho budu volit, protože se nechci stydět za to, že jsem z Šonova.

Budu volit stranu Vladimíra Grusmana.

V Šonově dne 12.10.2010

S pozdravem "volte srdcem a rozumem"
P I T A Š G. Stanislav
Odstupující místostarosta obce Šonov